Giỏ hàng
02 Hồng Quang, P. Quang Trung, TP Hải Dương
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 2 đường Hồng Quang, P. Quang Trung, TP Hải Dương, Hải Dương
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Chọn địa điểm