Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 2 đường Hồng Quang, P. Quang Trung, TP Hải Dương, Hải Dương

Điện Thoại: 0904963799

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Chọn địa điểm