Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 111 - 113 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hoá

Điện Thoại: 02373853028

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Chọn địa điểm