Giỏ hàng
150 Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 150 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Chọn địa điểm