Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 163 Trần Văn Khéo, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Cần Thơ

Điện Thoại: 0939271027

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Chọn địa điểm