Giỏ hàng
163 Trần Văn Khéo, q. Ninh Kiều, tp. Cần Thơ
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: 163 Trần Văn Khéo, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Cần Thơ
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Chọn địa điểm