Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 25 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai

Điện Thoại: 0914669586

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Chọn địa điểm