Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 305 Trần Phú, P. Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện Thoại: 0979122050

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Chọn địa điểm