Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 33 Trường Chinh, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Điện Thoại: 0978217834

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:Chọn địa điểm