Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: 33 Trường Chinh, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:Chọn địa điểm