Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 334 Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn

Điện Thoại: 0982969111

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Chọn địa điểm