Giỏ hàng
334 Bà Triệu, Lạng Sơn
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 334 Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Chọn địa điểm