Giỏ hàng
39 Nguyễn Huệ, thị xã Bỉm Sơn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: 39 Nguyễn Huệ, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:Chọn địa điểm