Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 39 Nguyễn Huệ, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Điện Thoại: 0916261359

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:Chọn địa điểm