Giỏ hàng
465 Lê Văn Sỹ, quận 3
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 465 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Chọn địa điểm