Giỏ hàng
53 tổ 11, p. Mường Thanh, tp. Điện Biên
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: số 53 tổ 11, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh ĐIện Biên
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Chọn địa điểm