Giỏ hàng
57 xóm Bồ Đề
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 57 xóm Bồ Đề, xã Thuỷ Đường, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Chọn địa điểm