Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 620 Điện Biên, Phường Yên Ninh, TP Yên Bái

Điện Thoại: 0911706996

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Chọn địa điểm