Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 76 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng

Điện Thoại: 0902291378

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Chọn địa điểm