Giỏ hàng
76 Nguyễn Đức Cảnh
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 76 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng
Điện Thoại: 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Chọn địa điểm