Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 84 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 02838367660

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Chọn địa điểm