Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Khu phố mới, tt. Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện Thoại: 0986496194 | 0346171666

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


Chọn địa điểm