Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 10, Bến Nghé, Phú Hội, TP Huế

Điện Thoại: 086.898.1266

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Chọn địa điểm