Nhất Thi Nhất Họa

Khi lấp lánh rạng ngời trong vàng son rực rỡ, khi ẩn hiện thấp thoáng thật trang nhã, những vầng thơ ngự chế, sản phẩm trí tuệ tuyệt vời của các vị Hoàng đế triều Nguyễn được chạm, khắc, khảm, ghép trên kiến trúc của cố đô Huế. Đây là nguồn cảm hứng cho BST Thu Đông 2023 của Arisitino. "Nhất Thi Nhất Họa” – Mỗi nét thơ cùng mỗi nét vẽ tạo nên một tủ đồ gồm những thiết kế nam tính thiết yếu mà thanh lịch, hợp mốt.

Xem thêm

Nhất Thi Nhất Họa

Khi lấp lánh rạng ngời trong vàng son rực rỡ, khi ẩn hiện thấp thoáng thật trang nhã, những vầng thơ ngự chế, sản phẩm trí tuệ tuyệt vời của các vị Hoàng đế triều Nguyễn được chạm, khắc, khảm, ghép trên kiến trúc của cố đô Huế. Đây là nguồn cảm hứng cho BST Thu Đông 2023 của Arisitino. "Nhất Thi Nhất Họa” – Mỗi nét thơ cùng mỗi nét vẽ tạo nên một tủ đồ gồm những thiết kế nam tính thiết yếu mà thanh lịch, hợp mốt.