Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 1789 Hùng Vương, phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Điện Thoại: 0913573153

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Chọn địa điểm