Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 40 Trần Phú, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện Thoại: 1800 1160

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Chọn địa điểm