Giỏ hàng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 655 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Lam, TP. Hưng Yên

Điện Thoại: 0967625888

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

9 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Chọn địa điểm